Ενώπιον επερχόμενων ανατροπών.

enopion-eperxomenon-anatropon

Πρέπει να προβλέψουμε σενάρια εξελίξεων για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένου. Η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον καταλυτικών διεθνών εξελίξεων μόνη και αβοήθητη, με την ηγεσία της να είναι αμήχανη και αδύναμη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα γεγονότα που λαμβάνουν χώραν στην περιοχή και που την αφορούν. Το 2014 σε λίγες ημέρες ολοκληρώνει τον κύκλο του εν μέσω μιας ολοένα ενδυναμούμενης παγκόσμιας κρίσης, η οποία δεν είναι απλώς οικονομική, δεν είναι μόνον πολιτική με την έννοια απουσίας παγκόσμιου κράτους, αλλά είναι πρωτίστως πολιτιστική.

Η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον εξελίξεων που άπτονται όχι μόνο του εθνικού θέματος με την απειλή της Τουρκίας να προχωρήσει στην πραγμάτωση ηγεμονικών απειλών εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά αντιμετωπίζει πολυεπίπεδη εσωτερική κρίση στην οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό, στο ήθος των πολιτικών και την ηθική της πολιτικής, κυρίως στην αξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας στο σύνολό της απέναντι στην κοινωνία και τον λαό, όχι μόνο γιατί η διαχείριση της πολιτικής είναι απολύτως ανεπαρκής, αλλά και γιατί τα φαινόμενα προϊούσης διαφθοράς είναι έκδηλα και συνεχή. Είναι ένα αντικαθρέφτισμα της ελλαδικής κρίσης σε μικρογραφία και της δυτικής παρακμής σε -τηρουμένων των αναλογιών- μεγέθυνση.

Το 2014 σε λίγες ημέρες ολοκληρώνει τον κύκλο του εν μέσω μιας ολοένα ενδυναμούμενης παγκόσμιας κρίσης, η οποία δεν είναι απλώς οικονομική, δεν είναι μόνον πολιτική με την έννοια απουσίας παγκόσμιου κράτους, αλλά είναι, όπως πιστεύουμε, πρωτίστως πολιτιστική, αφού η κρίση αξιών του δυτικού πολιτισμού και η απουσία προσανατολισμού και στόχων ζωής είναι εμφανής και ορατή παντού. Εμείς εδώ στην Ελλάδα βιώνουμε το δικό μας δράμα ως μια ελάχιστη μικρογραφία μιας παγκόσμιας κρίσης, αρκούμαστε στην εσωστρέφειά μας και δεν βλέπουμε τίποτα από αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο.

Οριζόντια τομή
Η παγκόσμια κρίση δεν περιλαμβάνει μόνο κράτη, μικρά και μεγάλα, δεν περιλαμβάνει καταρρέουσες κρατικές οικονομίες της Αφρικής, της Ασίας, εσχάτως δε και της Ευρώπης. Η κρίση αναφέρεται και αφορά στην παγκόσμια κοινωνία σε έναν οριζόντιο άξονα, που προσεγγίζει τους ανθρώπους, τις κοινωνικές ομάδες, τους λαούς, τις κοινωνίες, χωρίς εθνικούς, θρησκευτικούς ή άλλους φραγμούς και περιορισμούς, που μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα ήταν το βασικό κριτήριο διάκρισης των ανθρώπων.

Η οριζόντια τομή της ανθρωπότητας αναφέρεται στη νέα δομή του διεθνούς συστήματος, που είναι η παγκοσμιοποιημένη διάρθρωση της υφηλίου, που περιλαμβάνει τους κρατικούς και όχι μόνον δρώντες και η μετατροπή της σε ένα παγκόσμιο χωριό με κυρίαρχο στοιχείο το χρηματοπιστωτικό σύστημα ελέγχου της ζωής των ανθρώπων.

Η παρακμή της Δύσης ακριβώς συνίσταται στο ότι ο δυτικός πολιτισμός εγκατέλειψε τις πολιτιστικές του καταβολές, τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες που είναι η δημοκρατική αρχή της συμμετοχής, η ανοχή και η αλληλεγγύη και εστίασε τη ζωή του ανθρώπου στις αγορές και στην ανεξέλεγκτη ελευθερία της ανελέητης κυριαρχίας του κεφαλαίου και της ανάδειξης της κατανάλωσης και του χρήματος σε μείζονα αξία του δυτικού ανθρώπου.

Νεοταξική ουτοπία
Από πού ξεκίνησε η σύγχρονη κρίση; Ξεκίνησε με το τέλος του διπολισμού και την πτώση του σοβιετικού συστήματος, τη λεγόμενη νίκη του καπιταλισμού και το τέλος των ιδεολογιών που κυριάρχησαν τους τελευταίους τρεις αιώνες, δηλαδή τη σύγκρουση σοσιαλισμού – καπιταλισμού. Ο άνθρωπος εισήλθε στη νέα εποχή μόνος και αβοήθητος, δηλαδή χωρίς τα εφόδια του πολιτισμού και της εθνικής ταυτότητας, χωρίς τα προνόμια της κρατικής προστασίας, γιατί ακριβώς ανέλαβε η μοναδική εναπομείνασα υπερδύναμη, οι ΗΠΑ, τον ρόλο του παγκόσμιου κράτους, δηλαδή του παγκόσμιου ηγεμόνα, όπως επεχειρήθη να εφαρμοστεί στην πράξη.

Οι ιδέες με τις οποίες εκδηλώθηκε η αποκαλούμενη νέα διεθνής τάξη, στο τέλος του 20ού αιώνα από τον Φουκουγιάμα και τους συν αυτώ, απεδείχθησαν πολύ περισσότερο ουτοπικές από την ίδια τη μαρξιστική προοπτική. Όχι μόνον ήσαν απολύτως εξωπραγματικές, αλλά η πράξη, με την έννοια της εφαρμοστέας πολιτικής του ηγεμόνα σε διάφορες κρίσεις που εκδηλώνονταν στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια και εσχάτως δε και στην Ουκρανία, απεδείχθησαν καταστροφικές.

Επιστροφή του πλουραλιστικού μοντέλου
Επομένως, η διάσταση της σύγχρονης κρίσης επαναφέρει την ανθρωπότητα σε αυτό που και ο Henry Kissinger εσχάτως υποστηρίζει στο βιβλίο του «Παγκόσμια Τάξη», ότι δηλαδή επιστρέφουμε στο έθνος – κράτος και στο πλουραλιστικό μοντέλο της διεθνούς κοινωνίας του Συνεδρίου της Βιέννης του 1815, όπου εκεί γεννήθηκε η ιδέα ενός κονσέρτου κρατών, που θα φρόντιζαν για τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια στον τότε γνωστό κόσμο, που ήταν η Ευρώπη.

Σήμερα, βεβαίως, οι προκλήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από τον 19ον και τον 20όν αιώνα, αφού είναι διάχυτη η απειλή μιας παγκόσμιας ασύμμετρης σύγκρουσης του Ισλάμ, που εκδηλώνεται τρομοκρατικά, όπως αυτό των ISIS, που κινείται οριζόντια πλέον σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.

Πολλαπλασιάζονται οι απειλές και οι κίνδυνοι
Η ανθρωπότητα παραμένει αμήχανη μπροστά στα προβλήματα και τις απειλές που πολλαπλασιάζονται και δεν έχει κανένα σοβαρό μηχανισμό αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ολοένα αυξανόμενων κινδύνων και προκλήσεων, όπου τα προβλήματα ποικίλλουν από ανεξέλεγκτες πολιτικές συγκρούσεις, μέχρι τις οικονομικές καταρρεύσεις κρατών, τη χωρίς προηγούμενο μαζική μετακίνηση πληθυσμών από το ένα μέρος της γης στο άλλο, τη διογκούμενη περιβαλλοντική κρίση, την εξαθλίωση πληθυσμών σε ολόκληρες ηπείρους, όπως η Αφρική και η Ασία, και, τέλος, στην αγωνία των ανθρώπων ως ατόμων για το μέλλον των ιδίων και των θεσμών, στους οποίους είναι ενταγμένοι, του κράτους, στο οποίο ανήκουν, και στην επιδεινούμενη κρίση αξιών του δυτικού κόσμου.

Σημειώνουμε, εν κατακλείδι, πως στις δύσκολες ώρες μας, στη δυστυχία και στον πόνο, είμεθα ως λαός και ως κράτος μόνοι και πρέπει να ξέρουμε από τώρα με ποιες ίδιες δυνάμεις θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε επερχόμενους κινδύνους του 2015.

Η θέση της Κύπρου
Η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον αυτών των διεθνών εξελίξεων μόνη και αβοήθητη, με την ηγεσία της να είναι αμήχανη και αδύναμη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα γεγονότα που λαμβάνουν χώραν στην περιοχή και που την αφορούν, και δείχνει ανήμπορη να σχεδιάσει και να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί στο εγγύς μέλλον και να προετοιμάσει την αντιμετώπιση των όποιων εξελίξεων μπορούν να λάβουν χώραν κατά τρόπο δραματικό στην περιοχή.

Υπάρχει, δηλαδή, η άναρχη μετακίνηση πληθυσμών, δηλαδή λαθρομεταναστών, από τη Μέση Ανατολή προς τη Μεσόγειο, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία, και αφετέρου οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα των καθεστώτων στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο μεγάλων ανατροπών, οι οποίες, εφόσον επέλθουν και μπορεί να επέλθουν, με αφετηρία και τη δράση των Τζιχαντιστών, θα επηρεάσουν σε κάθε περίπτωση τη ζωή και τις συνθήκες της οικονομίας και της πολιτικής της Κύπρου. Ας μην εφησυχάζουμε. Το 2015 είναι μια δύσκολη χρονιά και πρέπει από τώρα να προβλέψουμε σενάρια εξελίξεων για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένου.

Άρθρο της 31 Δεκεμβρίου 2014
του Χριστόδουλου Κ. Γιαλλουρίδη
Καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής,
Κοσμήτορα Σχολής Διεθνών Σπουδών,
Επικοινωνίας και Πολιτισμού
Παντείου Πανεπιστημίου

Πηγή: ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Εναλλακτικό Καταστατικό Ανεξαρτήτων Βουλευτών Υποστηριζόμενων από Κόμματα.

του Σμηνάρχου ε.α. Ιωάννη Μανομενιδη
Νομικού ΑΠΘ, Οικονομολόγου MSc, Εφοδιαστή MSc, Στρατηγικών Σπουδών
Email: ioannis.manomenidis@gmail.com

Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας κοινοποιήσω κάποιες σκέψεις μου για ένα εναλλακτικό σχέδιο δράσης που διασφαλίζει, με την ίδια διακήρυξη, την αυτονομία των κομμάτων μας πριν, στη διάρκεια και μετά τις εκλογές (εφόσον το επιθυμούμε) και αποτρέπει τον χαρακτηρισμό του καιροσκοπισμού, διότι δεν βασίζεται σε κόμματα, αλλά σε ανεξάρτητους υποψήφιους. Προφανώς τα κόμματα θα παραμείνουν σημαντικά, στο βαθμό που ελέγχουν κι έχουν μέλη πιστά στις αρχές των κομμάτων, όμως η συμμαχία θεωρώ ότι πρέπει να είναι ανοικτή σε μη κομματικούς ανεξάρτητους ισότιμα με τους κομματικούς. Θεωρώ ότι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για την υποδοχή του από το κοινό.

 

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Προτείνω τον παρακάτω οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές:

1. (άμεσα) Ξεκαθάρισμα κι εξασφάλιση:

α. Προσδιορισμό και κάλυψη από τα κόμματα του δημοσιογραφικού κόστους για την αρχική προβολή σε πανελλήνιας εμβέλειας μέσα.

β. Πρόσκληση – πρόσληψη σε συμβολαιογράφους (ίσως να χρειαστεί συμφωνία με τον σύλλογο τους), δύο τουλάχιστο σε κάθε εκλογική περιφέρεια για λόγους ασφάλειας, με έτοιμη σύμβαση προσχώρησης στο συνδυασμό των ενδιαφερόμενων μελών – ανεξάρτητων υποψηφίων. Τυποποίηση για τα προαπαιτούμενα (φωτογραφία ή ύπαρξη φωτογράφου στο συμβολαιογραφείο, βιογραφικό κλπ) και συμφωνία για την οικονομική επιβάρυνση και την κατανομή των εσόδων ανά υποψήφιο, εκλεγμένο βουλευτή (ανεξάρτητο ή κόμματος αδιακρίτως με δυνατότητα τροποποίησης αναλόγως της ένταξης του σε συγκεκριμένη κομματική ομάδα) και αποθεματικό για τα κοινά έξοδα της συνεργασίας.

γ. Εξασφάλιση δικτύου κινητής τηλεφωνίας για διενέργεια προκριματικών δημοψηφισμάτων κατά εκλογική περιφέρεια.

δ. Σύμβαση με εφημερίδες για δημοσίευση ένθετου με τους υποψηφίους (βιογραφικά κλπ) κατά εκλογική περιφέρεια και τα κόμματα που τους υποστηρίζουν.

2. (μόλις συμφωνήσουμε και εάν είναι δυνατό πριν τα Χριστούγεννα) Κοινοποίηση στα σταθερά μέλη των κομμάτων μας, που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σχεδιασμένα (π.χ. όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν και να κάνουν και δημόσιες δηλώσεις).

3. (Πριν την 3η ψηφοφορία) Δημόσια ανακοίνωση της πρόσκλησης σε «ανεξάρτητους κι ενεργούς πολίτες των κινημάτων και της κοινωνίας», να απευθυνθούν σε συγκεκριμένους συμβολαιογράφους για προσχώρηση στο νέο σχηματισμό, που δεν θα αποκλείει κόμματα, αλλά θα βασίζεται σε υποψήφιους. Ταυτόχρονη ανακοίνωση ότι μετεκλογικά όσοι βουλευτές (ιδίως ανεξάρτητοι και συνεργαζόμενων κομμάτων) το επιθυμούν θα ανεξαρτητοποιηθούν αμέσως μετά την εκλογή τους για να δημιουργήσουν τη δική τους κοινοβουλευτική ομάδα.

α. Την ανακοίνωση θα την κάνει μία ομάδα άγνωστων κι άφθαρτων πολιτικά προσώπων κι όχι τα κόμματα μας ή οι ήδη αναγνωρίσιμοι κι εκλεγμένοι, που φέρουν κάποιο βάρος από το πρόσφατο παρελθόν, ώστε να μην φανεί ως κομματική πρωτοβουλία.

β. Σχεδιασμένα θα προσχωρούν αρχικά άγνωστα μέλη – υποψήφιοι και θα ακολουθούν και τα πιο επώνυμα.

γ. Τα κόμματα θα κάνουν ανακοινώσεις ότι το εγχείρημα είναι ενδιαφέρον, ότι αυτή η συμμαχία θα μπορούσε να έχει μέλλον και θα αποδεχθούν ότι εφόσον τα στελέχη τους προσχωρούν στο εγχείρημα, δεν είναι λόγος διαγραφής αλλά θα εξεταστεί από το κόμμα στο συνέδριο τους, αλλά θα εκφράσουν κάποιες αντιρρήσεις επουσιώδεις, όπως λ.χ. την ανάγκη διακριτής εμφάνισης των σημάτων τους, που θα απαντηθούν θετικά από την ομάδα που θα προσκαλέσει τα κόμματα να επικυρώσουν σε συνέδρια τους τη διαδικασία αυτή και να υποστηρίξουν τους δικούς τους υποψηφίους.

4. (Αμέσως μετά την ανακοίνωση) Στέλνουμε το πλήρες σχέδιο στους Συμβολαιογράφους (μέχρι τότε δεν θα γνωρίζουν ποιοι είμαστε πολιτικά), που πρέπει να είναι έτοιμοι:

α. Θα επικυρώνουν τα συμφωνητικά προσχώρησης των ανεξαρτήτων βουλευτών με μοναδική προϋπόθεση και χωρίς κανένα κομματικό έλεγχο, την αποδοχή της διακήρυξης και της παρούσας διαδικασίας και την είσπραξη του κόστους συμμετοχής, που θα καλύπτει βασικά κόστη λειτουργίας της εκλογικής διαδικασίας και το παράβολο προς το δημόσιο (χρονική διάρκεια με βάση το χρονοδιάγραμμα των εκλογών).

β. (στη λήξη του χρόνου) Θα συντάξουν πίνακες υποψηφίων με κωδικό υποψηφίου, που θα δημοσιευτούν στον τοπικό τύπο και σε ένθετα σε εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας (απαιτείται στοιχειώδες κέντρο πληροφοριών), ξεκινώντας ένα προκριματικό δημοψήφισμα για την ανάδειξη των επικρατέστερων υποψηφίων με sms (που θα στέλνεται ο κωδικός) που θα χρηματοδοτήσει τον προεκλογικό αγώνα (π.χ. με κόστος 1,14€ όπως στα τηλεπαιχνίδια και διασφάλιση ότι απορρίπτονται sms από το ίδιο κινητό ή το ίδιο ΑΦΜ). Θα είναι γνωστό στους ψηφοφόρους ότι μαζί με την ψήφο χρηματοδοτούν συγκεκριμένο υποψήφιο (μπορούμε να ορίσουμε την κατανομή για τους εκλεγέντες και τους μη εκλεγέντες).

γ. Αμέσως μετά τις προκριματικές εκλογές, θα συντάξουν τον τελικό πίνακα υποψηφίων βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας.

δ. Θα επιστρέψουν το μέρος του παραβόλου που δεν θα καλύψει βασικές ανάγκες (έξοδα εκτυπώσεων ψηφοδελτίων), μετά τον απολογισμό των εσόδων της διαδικασίας που αφορούν τον κάθε υποψήφιο.

ε. Έμφαση θα δοθεί ώστε να εξασφαλίσουμε και Μουσουλμάνο συμβολαιογράφο στην Ξάνθη και στην Ροδόπη και τοπικούς συμβολαιογράφους με ανοικτή προσχώρηση συντονιζόμενα από έναν κοινά αποδεκτό, σε όλα τα νησιά.

5. Στο μεταξύ τα κόμματα που θα επιλέξουν να υποστηρίξουν υποψηφίους:

α. Διατηρώντας την ανεξαρτησία τους, θα εκφράσουν την υποστήριξη τους στους δικούς τους υποψηφίους και θα προβάλουν τις θέσεις τους.

β. Θα προτείνουν πρόσωπα για το ψηφοδέλτιο επικρατείας.

γ. {Ενδεχόμενο Α, βλέπε το ενδεχόμενο Β στο 6α: Θα ορίσουν τις δυσκολότερες δύο περιφέρειες (ακόμη κι εαν θα είναι μονοεδρικές) στις οποίες θα κατέβει ο επικεφαλής του συνδυασμού (ώστε να μην υπάρχει διαμάχη για το θέμα αυτό και να είναι συμβολική η ύπαρξη του)}.

6. Οι εκλεγέντες από τις προκριματικές όλων των περιφερειών:

α.  Θα προτείνουν ή θα αυτοπροταθούν ως επικεφαλείς {Ενδεχόμενο Β, βλέπε το ενδεχόμενο Α στο 5γ δηλώνοντας και τις δύο περιφέρειες όπου θα κατέβουν υποψήφιοι, ώστε η τυχόν εκλογή τους να είναι πακέτο}

β. Θα ψηφίσουν για την κατάταξη των βουλευτών επικρατείας που θα έχουν προτείνει τα κόμματα.

γ. Θα εκλέξουν τον επικεφαλής, που {Ενδεχόμενο Α} θα κατέλθει στις προαποφασισμένες δύσκολες περιφέρειες ή {Ενδεχόμενο Β} στις δηλωθείσες κι από πριν γνωστές.

7. Μετά τις εθνικές εκλογές:

α. Οι εκλεγμένοι Βουλευτές θα συστήσουν τις κομματικές τους ομάδες, κι αναλόγως θα εκλέξουν τους επικεφαλείς της των κοινοβουλευτικής τους ομάδας ή των κοινοβουλευτικών τους ομάδων ή εάν θα μείνουν ανεξάρτητοι, εξασφαλίζοντας αναλόγως της επιλογής τους (την οποία θα μπορούν να την μεταβάλουν οποτεδήποτε μέσα στην βουλευτική τους θητεία), την αναλογία της χρηματοδότησης για το κόμμα που τους αφορά, με τον τρόπο που το κόμμα αυτό θα ορίζει. Η κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης κι όποιου άλλου ποσού θα αφορά το συνδυασμό θα κατανέμεται :

(1) το ½ στους εκλεγέντες (κόμματα ή συλλογικότητες) και

(2) από το άλλο ½

(α) το ¼ θα διατίθεται σε φορείς και συλλογικότητες των μη εκλεγέντων, είτε αρχικών υποψηφίων των προκριματικών είτε των εκλογών

(β) θα παραμένει ως αποθεματικό στη συμμαχία για τις επόμενες εκλογές, διαθέσιμο σε κάθε πολίτη που θα επιθυμεί να το επαναλάβει.

β. Θα επιλέξουν τι κυβέρνηση θα στηρίξουν σύμφωνα με την κομματική τους ομάδα ή κατά βούληση.

γ. Σε όλη την βουλευτική τους θητεία θα έχουν ηθική ανεξαρτησία από το κόμμα και θα μπορούν να ψηφίζουν ελεύθερα, εφόσον πείθονται για το ορθό της όποιας πρότασης.

Επειδή βλέπω μία απογοήτευση, προτείνω, εφόσον δεν το υιοθετήσετε όλοι, όσοι ενδιαφέρεστε να το συζητήσουμε και να ξεκινήσουμε άμεσα.

Υπενθύμιση προσκλήσεων σας στις Εκδηλώσεις της Άμεσης Δημοκρατίας στο ξενοδοχείο Hilton – MONEY SHOW!

Εξαιτίας της εξαιρετικά σημαντικής τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας,
αναπροσαρμόζουμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεών μας
και συσχετίζουμε τις πολιτικές εξελίξεις με τα ήδη προβλεπόμενα θέματα των εξής εκδηλώσεων,
που σας προσκαλούμε
για συνδιαμόρφωση θέσεων και πρωτοβουλιών μας:


Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014
Αίθουσα: ΘΑΛΕΙΑ 2
Ώρα: 20:00-22:00

Φορέας: Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας

Θέμα: « Η θέση του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας μετά το προχθεσινό αποτέλεσμα της Προεδρικής Εκλογής και ο ρόλος του στις τυχόν επερχόμενες εκλογές .

Περιεχόμενο: Πολιτικές Προτεραιότητες του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας – Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων – Προετοιμασία Προεκλογικής μας Συσπείρωσης».

Τεκμηρίωση:
www.dimopolis.gr

 

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014
Αίθουσα :ΘΑΛΕΙΑ 1
Ώρα 12:00-14:00

Φορέας: Δημοβούλιο Πολιτών

Θέμα: «Πώς μπορεί το Δημοβούλιο Πολτών να καθιερωθεί ως θεσμός στο νέο ή στο αναθεωρημένο Σύνταγμα της Ελλάδας; Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα ψηφίσματα του Δημοβουλίου Πολιτών ως μέσο κοινωνικού ελέγχου; Η σύσταση της Εταιρίας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ Α.Ε. για την πραγματική αξιοποίηση του Εθνικού μας πλούτου με 10.000.000 μετοχές – μία για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα και του Ελ. Τα. Δ.Α. – Ελληνικού Ταμείου Δικαστικής Αρωγής για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας»

Περιεχόμενο: Μετά από τρία και πλέον χρόνια συνεχούς παραγωγικής λειτουργίας του ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ διαβουλευόμαστε για τις δυνατότητες επίσημης θεσμοθέτησής του μετά από τις συγκεκριμένες εφαρμογές των ψηφισμάτων του.

Τεκμηρίωση:
www.dimovoulio.gr

 

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014
Αίθουσα: ΕΡΑΤΩ – Β
Ώρα:20:00-22:00

Φορέας: Συσπείρωση για Δημοκρατία και Σεισάχθεια

Θέμα: «Κοινά ζητούμενα για να ενώσουμε δημιουργικά τους Έλληνες»

Περιεχόμενο: Η Συσπείρωση για Δημοκρατία και Σεισάχθεια και ο ρόλος της στις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με την ανάδειξη της Διαδικτυακής Δημοκρατίας και τη σύσταση της Σύμπραξης: “Ελλήνων Κοινότητες του Διαδικτύου” για μια σαρωτική αλλαγή της πολιτικής μας ζωής και του γεωστρατηγικού προσανατολισμού της Ελλάδας.

Τεκμηρίωση:
www.s120s.gr

 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙ

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!

Το Δημοβούλιο Πολιτών λειτουργεί ως μοναδικός Θεματοφύλακας των Θεσμών της Δημοκρατίας & της Δικαιοσύνης.

Ο Γιώργος Λ. Κόκκας εξηγεί στην εκπομπή “Στο Περισκόπιο του Πολιτισμού” του γνωστού δημοσιογράφου Γιάννη Διαβάτη στο Kontra Channel, πως το Δημοβούλιο Πολιτών ως ο μοναδικός υπάρχων φορέας Εθιμικού Δικαίου λειτουργεί ως μέσον προστασίας και επιβίωσης των Θεσμών της πραγματικής (Άμεσης) Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης.