5 χρόνια Δημοβούλιο Πολιτών: ένας εναλλακτικός θεσμός Άμεσης Δημοκρατίας στη σύγχρονη Ελλάδα.

proto-diethnes-synedrio-patra-191116

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου “Δημοκρατία: Μύθος ή πραγματικότητα” ΕΔΩ

Ολόκληρη η διάλεξη του δικηγόρου της ΕΡΤ Α.Ε. Γιώργου Λ. Κόκκα, συντονιστή του Δημοβουλίου Πολιτών στο στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Δημοκρατίας στις 19.11.2016:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύγχρονη ιστορία έχει πλέον αποδείξει ότι η αντιπροσώπευση των πολιτών από πολιτικούς είναι σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένη. Το μορφωτικό επίπεδο ευρέων στρωμάτων πληθυσμού σε όλες τις χώρες του Δυτικού τουλάχιστον κόσμου και οι σύγχρονες τεχνολογίες με τις δυνατότητες πολλαπλών εναλλακτικών πληροφορήσεων των πολιτών και κυρίως η χρήση της πληροφορικής επιστήμης δημιουργεί πλέον τις δυνατότητες να διαβουλεύονται οι πολίτες ανεξάρτητα από τους διαμεσολαβητές που υποτίθεται ότι τους αντιπροσωπεύουν με μια εν λευκώ εξουσιοδότηση που δίνεται με ένα σταυρό προτίμησης σε όσους υποψηφίους κομμάτων αποδέχονται να συμπεριληφθούν σε συνήθως ελεγχόμενες λίστες υποψηφίων βουλευτών κατά τρόπο που προσβάλλει την πραγματική Δημοκρατική έκφραση. Εξάλλου είναι φανερό ότι η υποτιθέμενη λαϊκή εντολή που δίνεται προεκλογικά στα πολιτικά κόμματα και στους βουλευτές που εκλέγονται, δηλαδή το όποιο κοινωνικό συμβόλαιο γίνεται μεταξύ ψηφοφόρων και βουλευτών, ακυρώνεται συχνά στην πράξη και οι βουλευτές σπάνια λειτουργούν κατά συνείδηση, αλλά συνήθως ψηφίζουν συντεταγμένοι σε διατεταγμένη υπηρεσία, σύμφωνα με τις εντολές που έχουν πάρει από τον αρχηγό και το πολιτικό του γραφείο. Ταυτόχρονα σε όλες τις δυτικές κοινωνίες και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, επικρατεί η διαφθορά και η έλλειψη πραγματικού κοινωνικού ελέγχου των πάντων, που αποδεικνύεται ότι χρειάζονται αυτόν τον έλεγχο για να λειτουργούν ορθά, χρηστά και θεμιτά.

Πολλές από αυτές τις ανάγκες ήλθε να καλύψει το λεγόμενο «Δημοβούλιο Πολιτών» που δημιουργήθηκε την 11.11.11 στην Πνύκα και έκτοτε προσπαθεί να είναι η ανεξάρτητη έκφραση της Κοινωνίας των Ελλήνων Πολιτών. Έχει σαν στόχο την αναζήτηση και δημιουργία ενός ρεαλιστικού οράματος για τη σύγχρονη Ελλάδα και μιας αληθινά δημοκρατικής διεξόδου από την κρίση, βασισμένης στις αρχές αφενός του Παγκόσμιου και αφετέρου του Ελληνικού Κινήματος της Άμεσης Δημοκρατίας (www.dimopolis.gr & www.world-wide-democracy.net ).

Στη διάλεξη παρατίθενται πληροφοριακά στοιχεία για το τι εκφράζουν οι φορείς αυτοί.

Το ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ βασίζεται στις ίσες ευκαιρίες συμμετοχής των Πολιτών στη λήψη όλων των αποφάσεων που τους αφορούν, χωρίς τους περιορισμούς των κομματοκρατούμενων εκλογικών διαδικασιών και κατοχυρώνοντας την αυτοδίκαιη συμμετοχή τους στα ΚΟΙΝΑ, χωρίς αποκλεισμούς. Με πρωτοποριακές τεχνικές της δημοκρατικής διαδικασίας για τη σύντομη και άρτια έκδοση ψηφισμάτων, δια ζώσης και ηλεκτρονικά, οι συμμετέχοντες στο Δημοβούλιο απ’ αρχής της λειτουργίας του ξεκίνησαν και αποδεικνύουν συνεχώς ότι μπορούν να ασκήσουν κοινωνικό έλεγχο στα κακώς κείμενα της ελληνικής δημόσιας ζωής, να προτείνουν εποικοδομητικές λύσεις και νομοθετικές προτάσεις προς τη Βουλή, να εισηγούνται δημοψηφίσματα προς τον ελληνικό λαό, και, τέλος, να οργανώνουν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο το ίδιο το ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ και την ελληνική κοινότητα των ενεργών πολιτών, διεκδικώντας πλέον ουσιαστικό ρόλο στη νέα Συνταγματική Τάξη της χώρας μας, που εξαρχής θέσαμε ως κυρίαρχο στόχο.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Στόχος του ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι η λειτουργία του ως μιας σύγχρονης Βουλής των 500, που θα εισηγείται στον Ελληνικό Λαό (τη «Σύγχρονη Εκκλησία του Δήμου») προτεινόμενα Δημοψηφίσματα όπως προκύπτουν από τη στελέχωση 5 Τμημάτων του, απαρτιζομένων από 100 πολίτες το καθένα, στα οποία σας καλούμε να συμμετέχετε ανάλογα με τις δυνατότητές σας, ως εξής:

 1. Στην 100άδα των Δημοβουλευτών από Εθελοντικές Οργανώσεις ή
 2. Στην 100άδα των Δημοβουλευτών από Επιστημονικές Οργανώσεις ή
 3. Στην 100άδα των Τοπικών Δημοβουλευτών της Περιφέρειας ή
 4. Στην 100άδα των Δημοβουλευτών Ομογενών και Φιλελλήνων ή
 5. Στην 100άδα των Κληρωτών Πολιτών – Αριστίνδην Δημοβουλευτών

Κοινή Συνεδρίαση γίνεται μια φορά κάθε μήνα. Στο ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, λειτούργησαν κατά καιρούς σε εβδομαδιαία βάση έξι θεματικές Ομάδες Εργασίας, όπως καθορίστηκαν σε μια διημερίδα που πραγματοποιήθηκε την 23-24 Μαρτίου 2013 με τίτλο «Συνέλευση για το Μέλλον της Ελλάδας – Νέο Σύνταγμα» που μετεξελίχθηκε σε «Διαρκή Συνέλευση για το Μέλλον της Ελλάδας – Νέο Σύνταγμα», όπως επίσημα ανακηρύχθηκε στην Πνύκα την 25η Μαρτίου 2013 με αντικείμενο:

 1. Πρόνοια – Αλληλεγγύη – Παιδεία
 2. Κοινωνικό Έλεγχο – Δικαιοσύνη
 3. Περιφερειακή – Οικολογική Ανάπτυξη
 4. Εξωτερική Πολιτική – Απόδημος Ελληνισμός
 5. Άμυνα – Ασφάλεια
 6. Γενικές Συνταγματικές Αρχές για ένα Νέο Σύνταγμα

Το ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ συνέβαλε καθοριστικά για τη δημιουργία της «Ν.Ελ.Σ.Ε» (Νέας Ελληνικής Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης), καθώς και της «Δι.Εθ.Ελ.» (ΔΙαρκής ΕΘνοσυνέλευση Ελληνισμού) την 7η Μαϊου 2016, κατόπιν 7 δημόσιων προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων.

Στη διάλεξη Παρατίθενται στοιχεία για τους φορείς αυτούς.

Το Δημοβούλιο Πολιτών προσπαθεί να λειτουργεί με διαρκή ροή του συντονισμού του ανά μήνα από διαφορετικές Οργανώσεις κάθε φορά, που επιλέγονται από το ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ τιμής ένεκεν, εξαιτίας των σημαντικών πρωτοβουλιών και ακτιβιστικών δράσεων που αναλαμβάνουν τον συγκεκριμένο μήνα ανάληψης της ευθύνης, ως ΗΝΙΟΧΟΙ του γενικότερου απελευθερωτικού Κινήματος των Ελλήνων Πολιτών, που αναζητούν μια άλλη γνήσια και πραγματικά ποιοτικά αναπτυσσόμενη και δημοκρατική Ελλάδα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τόσο τα τμήματα των Δημοβουλευτών, όσο και οι θεματικές Ομάδες εργασίας τους αποτελούν τις κεραίες του ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ προς την Κοινωνία και έχουν στόχο εισηγήσεις και προτάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες στους τομείς της αρμοδιότητας τους, την αποκρυστάλλωση των βασικών αρχών ενός Νέου Συντάγματος των Ελλήνων Πολιτών, το «ΕΥ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΝ» με την πρόταση και έκδοση Ψηφισμάτων για μελλοντικά Δημοψηφίσματα του Ελληνικού Λαού, τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας με άλλες ομοειδείς οργανώσεις, που ψηφίστηκε ομόφωνα να λειτουργεί ως Διαρκής Συνέλευση για το Μέλλον της Ελλάδας μέχρι την συγκρότηση της «Ν.Ελ.Σ.Ε» του Ελληνικού Λαού (www.s120s.gr).

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το Δημοβούλιο Πολιτών έχει προτείνει σε εκδήλωσή του της 12ης Ιουνίου 2012 τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκών Πολιτών (European Citizen’s Initiatives, κατ’ άρθρο 11 της Συνθήκης της Λισσαβόνας) Ελληνικού ενδιαφέροντος.

Οι τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκών Πολιτών που το Δημοβούλιο Πολιτών έχει προτείνει είναι:

 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να μη δύναται να προβεί σε τροποποίηση ή αντικατάσταση των Συνθηκών της, εάν δεν έχουν εξοφληθεί πρώτιστα οι εκατέρωθεν απαιτήσεις και αποζημιώσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Εναρμονιζόμενη με την αρχή της καλής πίστεως, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει τον όρο ένωση, αναδεικνύοντας την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών που την απαρτίζουν)
 2. Οι πολιτιστικοί θησαυροί των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επανέλθουν στους φυσικούς χώρους από τους οποίους προέρχονται και να αναγνωρισθεί το δικαίωμα του κάθε μνημείου στην πλήρη δημόσια εμφάνιση και αυτοτέλειά του. (Τα μνημεία αποτελούν κιβωτούς του πολιτισμού της ανθρωπότητας και είναι σκόπιμο να τεθούν υπό ειδικό Ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας)
 3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποκαταστήσει το κύρος και την πίστη σε όλα τα κρατικά ομόλογα των κρατών – μελών της, αποκαθιστώντας τους δικαιούχους στο ακέραιο της ονομαστικής τους αξίας, με επιβάρυνση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για όλους τους Ευρωπαϊκούς Πολίτες που για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος χάνουν με «haircut» (κούρεμα) μέρος της αξίας του τίτλου τους.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΣ (ΚΑΤΩ) ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ήδη με τα συμπεράσματα των εργασιών της «Ν.Ελ.Σ.Ε» προτείνεται το ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ να αποτελέσει ένα Νέο Συνταγματικό Θεσμό κοινωνικού ελέγχου, που θα λειτουργεί εντός των πλαισίου του νέου ή του αναθεωρημένου Ελληνικού Συντάγματος και όπως συμβαίνει στα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη θα επικυρώνει και θα φιλτράρει το νομοθετικό κυρίως έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηλαδή των πολιτικών κομμάτων.

Προτείνονται συγκεκριμένες συνταγματικές διατάξεις που θα κατοχυρώνουν αυτόν το θεσμικό ρόλο του Δημοβουλίου Πολιτών, το οποίο επάξια τον διεκδικεί μετά από 5 χρόνια συνεχούς παραγωγικής λειτουργίας του, κατά τρόπο μάλιστα που μπορούμε να πούμε ότι έχει δημιουργήσει ένα συνταγματικό έθιμο στη χώρα μας για την λειτουργία του και δίκαια διεκδικεί την νομιμοποίησή του. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να κάνει μια επανεκκίνηση και να συμμετάσχετε όλοι όσοι επιθυμείτε, οι δραστήριοι και οι συνειδητοποιημένοι συμπολίτες μας που θα μας συστήσετε, στη στελέχωση και λειτουργία του. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να συμμετέχει κανείς στο Δημοβούλιο Πολιτών και παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας όσοι επιθυμείτε να προσκαλείστε και να συμμετέχετε ενεργά.

ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Φίλε συνέλληνα συμπολίτη μας,

Επειδή δεν πρέπει να ανέχεσαι κι εσύ όπως κι εμείς πια τα ψέματα, την κοροϊδία, την αναλγησία μιας στείρας και αδιέξοδης πολιτικής και ενός πολιτικού συστήματος που βασίζεται ακόμη και σήμερα στο πελατειακό σύστημα, στην αδιαφάνεια, στη σύμπραξη με ανάξιους και ιδιοτελείς εταίρους εντός κι εκτός Ελλάδας. Ένα σύστημα που είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την κατάντια και την διεθνή διαπόμπευση της χώρας μας και των πολιτών της.

Επειδή δεν πρέπει οι συμπολίτες μας που οδηγούνται στον θάνατο και την αυτοκτονία, οι άστεγοι, οι άνεργοι, οι πολίτες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας να πολλαπλασιάζονται με ραγδαίο ρυθμό.

Επειδή έχουν στερήσει απ’ τη νέα γενιά το όνειρο και το όραμα, πρέπει να βάλουμε επί τέλους ένα τέλος σε αυτό τον κατήφορο, γι αυτό…

ΖΗΤΑΜΕ

Τη δική σου ΒΟΗΘΕΙΑ και ΣΥΝΔΡΟΜΗ, όσο μικρή κι αν θεωρείς ότι είναι, για να αντιστρέψουμε την καταστροφική πορεία της ΕΛΛΑΔΑΣ και να αναδείξουμε όλα τα θετικά της στοιχεία και τους αξιόλογους πολίτες της.

Μπορείς να συμμετέχεις συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση συμμετοχής.

Επειδή
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Επειδή
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ!

 

Παρακολουθείστε ολόκληρη τη διάλεξη μαγνητοσκοπημένη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ για τα 5 χρόνια από την ίδρυση του Δημοβουλίου Πολιτών!

dimovpol_newletter banner

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ
15.11.2016

Την Παρασκευή 11.11.2016 γιορτάστηκε στην Πνύκα και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου η συμπλήρωση μιας περιεκτικής πενταετίας δράσεων, ψηφισμάτων και νομοθετικών πρωτοβουλιών του Δημοβουλίου Πολιτών (http://www.dimovoulio.gr/), το οποίο πλέον ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του, όπως προσδιορίστηκε κατά την εναρκτήρια συνεδρίασή του με ομιλίες των σημερινών ευρωβουλευτών Νότη Μαριά και Κώστα Χρυσόγονου και των δικηγόρων, εκπροσώπων του Λαϊκού Κινήματος Δημήτρη Καραμήτσα και του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας Γιώργου Κόκκα.

Πλέον το Δημοβούλιο Πολιτών εισέρχεται σε μια νέα φάση πορείας υπό τον συντονισμό του συγγραφέα του βιβλίου «Κράτος Δήμων» Μάξιμου Πυροβέτση, που στοχεύει στην οργανωτική του ανασυγκρότηση και στην διεκδίκηση επίσημου θεσμικού του ρόλου στο Νέο Σύνταγμα των Ελλήνων Πολιτών , όπως εξελίσσεται από τις εργασίες της Νέας Ελληνικής Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης (http://www.s120s.gr/) και τις σχετικές εξαγγελίες της Ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να καταστεί το δεύτερο κοινοβουλευτικό σώμα των Ελληνικών Κοινοτήτων (επιστημονικών, εθελοντικών, ομογενειακών και τοπικών Δημοβουλίων).

Την αρχή της νέας αυτής πορείας του Δημοβουλίου Πολιτών θα ξεκινήσουμε με την εισήγηση του Γενικού Επόπτη μας Γ. Κόκκα με θέμα «Πέντε χρόνια Δημοβούλιο Πολιτών: Ένας εναλλακτικός θεσμός Άμεσης Δημοκρατίας στη σύγχρονη Ελλάδα» στο 1ο Διεθνές Συνέδριο “Δημοκρατία: Μύθος ή πραγματικότητα” που διεξάγεται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών το Σαββάτο 19.11.2016 και είσαστε όλοι προσκεκλημένοι.

proto-diethnes-synedrio-patra-191116

Καλούνται όλοι οι συνειδητοποιημένοι συμπολίτες μας να στελεχώσουν αυτή τη νέα πορεία του Δημοβουλίου Πολιτών επικοινωνώντας μαζί μας.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Tηλέφωνα: 210 364 8300, 694 454 5888, Fax: 210 361 0882,
E-mail: dimovoulio@dimovoulio.gr
Ιπποκράτους 42 – Αθήνα 10680
www.dimovoulio.gr

Δείτε και κατεβάστε το πλήρες πρόγραμμα του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου “Δημοκρατία: Μύθος ή πραγματικότητα” ΕΔΩ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου για τη Προσωρινή Επιτροπή Συγκρότησης της ίδρυσης του Δημοβουλίου Πολιτών στις 11/11/2011 ΕΔΩ

Ενημερωθείτε για την πολύ σημαντική Διημερίδα που έγινε στις 23 & 24/03/2013 με θέμα: Συνέλευση για το Μέλλον της Ελλάδας-Νέο Σύνταγμα ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ για τη ΔΙΚΗ του ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο την 9.11.2016.

aed-091116

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου εκδικάστηκε στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο το πρώτο σκέλος της αναγνωριστικής προσφυγής που κατέθεσε ο δικηγόρος Γ. Λ. Κόκκας στην επέτειο του Δημοψηφίσματος και αφορά την αναγνώριση του ανυπόστατου των νόμων που ψηφίζει η Ελληνική Βουλή μετά το Δημοψήφισμα και ταυτίζονται με τα προαπαιτούμενα των θεσμών που απέρριψε ο ελληνικός λαός εκφράζοντας τη Λαϊκή Κυριαρχία την 5η Ιουλίου 2015. Το δεύτερο σκέλος της προσφυγής που αφορά τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας επειδή συμμετείχε το 2014 στο συνασπισμό κομμάτων και κινήσεων που εξέλεξαν ευρωβουλευτή τον Νότη Μαριά, επιφυλάχτηκε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο να κρίνει με προδικαστική του απόφαση και με άλλη σύνθεση.

Τα βασικά επιχειρήματα που ανέπτυξε σε μια περιεκτική και ίσως ιστορική του ομιλία ο κ. Κόκκας…

ΣΧΕΤΙΚΟ VIDEO

…συνοψίζονται στο γεγονός της αρμοδιότητας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, αφού είναι αποκλειστική για τα δημοψηφίσματα και όταν ο Συνταγματικός Νομοθέτης καταγράφει ότι είναι αρμόδιο για το κύρος και τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων, δεν εννοεί προφανώς το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος (outcome) δηλαδή ένα απλό αριθμό (στην προκειμένη περίπτωση το 61,3% των Ελλήνων που ψήφισαν «ΟΧΙ») αλλά γενικότερα την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος στην νομοπαρασκευαστική και δικαστική πραγματικότητα (γι αυτό και χρησιμοποιεί στον πληθυντικό ‘’την αρμοδιότητα για τα αποτελέσματα’’ και όχι ‘’για το αποτέλεσμα’’). Επίσης, ο κ. Κόκκας διέκρινε τα δύο νομοθετικά σώματα που αναγνωρίζει το ισχύον Σύνταγμα, δηλαδή τον κυρίαρχο Λαό, όταν αυτός εκφράζεται νομοθετικά με δεσμευτικά δημοψηφίσματα (όπως την 5/7/2015) και την Βουλή των Ελλήνων (αντιπροσώπων) που οφείλει να υπακούει σε όποια αποτελέσματα δημοψηφίσματος μέχρι ένα τυχόν νεότερο δημοψήφισμα να ανατρέψει το προηγούμενο (όπως αυτό συνέβη στις περιπτώσεις της Δανίας και της Ιρλανδίας όταν έγιναν δεύτερα δημοψηφίσματα που ανέτρεψαν τα προηγούμενα σε περιπτώσεις κυρώσεων των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς θα πρέπει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, να εκδώσει μια ιστορική απόφαση ως μόνο αρμόδιο δικαστήριο στην Ελλάδα, για να μην έχουμε αρνησιδικία και στα πλαίσια του άρθρου 52 του Συντάγματος που απαιτεί και από τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης να εγγυώνται τις αρχές Λαϊκής Κυριαρχίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να κάνει δεκτή την αναγνωριστική αυτή προσφυγή σηματοδοτώντας και προς την Βρετανική Δικαιοσύνη την πραγματική έννοια της Δημοκρατίας και της νομικής έννοιας της Λαϊκής Κυριαρχίας για την υπόθεση του BREXIT, που είναι σε εξέλιξη στην Βρετανική Δικαιοσύνη και θα δικαστεί σε ανώτατο βαθμό στις αρχές Δεκεμβρίου. Ελπίζουμε το Ελληνικό Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο να έχει προλάβει ως τότε να εκδώσει τουλάχιστον θετική απόφαση στο αίτημα ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε ο δικηγόρος Γ. Κόκκας για το ζήτημα των πλειστηριασμών και κατασχέσεων πρώτης κατοικίας των Ελλήνων, επειδή οι πρόσφατες διατάξεις επίσπευσής τους βασίζονται σε νόμο μεταγενέστερο του Δημοψηφίσματος, που προβλεπόταν όμως στα προαπαιτούμενα τα οποία αρνήθηκε ο κυρίαρχος Ελληνικός Λαός.

  Όσοι συμπολίτες μας επιθυμούν να καταγραφεί όποια τυχόν σχετική άποψή τους στις προτάσεις – υπόμνημα που θα κατατεθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Νοεμβρίου 2016, μπορούν να αποστείλουν έγκαιρα τις απόψεις τους στα: Tηλέφωνα: 210 364 8300, 694 454 5888, Fax: 210 361 0882, E-mail: geoko@otenet.gr & ekad@dimopolis.gr Ιπποκράτους 42 – Αθήνα 10680  

 

Διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου της 04/11/2016 ΕΔΩ
Διαβάστε τη σχετική Εισήγηση του Α.Ε.Δ. ΕΔΩ
Διαβάστε ολόκληρη την Αναγνωριστική Προσφυγή ΕΔΩ

5 χρόνια από την ίδρυση του Δημοβουλίου Πολιτών!

dimovpol_newletter banner

Την Παρασκευή 11/11/16 γιορτάζουμε τα 5 χρόνια από την ίδρυση του ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ που έγινε στην Πνύκα την 11/11/11.

Αποφασίσαμε να τιμήσουμε την επέτειό μας με επίσκεψη στον ίδιο ιστορικό χώρο της ίδρυσής μας στις 15:30 – 17:00.

Στις 18:15 – 20:30, θα γίνει εκδήλωση στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) Αχαιού 16, Κολωνάκι με θέματα:

 • Τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και δυνατότητες υπέρβασης της κρίσης με το Νέο Σύνταγμα και Αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς
 • Η Δίκη του Δημοψηφίσματος της 9ης Νοεμβρίου 2016 – Σύνδεση με Brexit
 • Σύσταση Συντακτικής Επιτροπής για τη διενέργεια Λαϊκού Δημοψηφίσματος (Εισηγητής – Μάξιμος Πυροβέτσης)

Προσκαλείστε όλοι και παρακαλούμε να προωθήσετε την πρόσκληση αυτή στους ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας!

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Tηλέφωνα: 210 364 8300, 694 454 5888, Fax: 210 361 0882,
E-mail: dimovoulio@dimovoulio.gr
Ιπποκράτους 42 – Αθήνα 10680
www.dimovoulio.gr

 

 

H δική για το δημοψηφίσμα του 2015 στις 09 Νοεμβρίου 2016.

DIMOVOULIO_LOGO_FINAL_DIMOPOLIS

«ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ»
www.dimovoulio.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

  Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΑΣ
ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2015
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9.11.2016 ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 

 

Την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016 (και ώρα 18:00) στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (του άρθρου 100 του Συντάγματος) θα εκδικασθεί η αναγνωριστική προσφυγή του Δικηγόρου κ. Γιώργου Κόκκα που προσέφυγε ατομικά και με τις ιδιότητες του ως συντονιστής των «ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (Ε.Κ.Α.Δ.) και «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ» (Ν.ΕΛ.Σ.Ε.), με την οποία ζητείται να ακυρωθούν όλοι οι Νόμοι που ψηφίστηκαν μετά το Δημοψήφισμα και είναι σε αντιδιαστολή με το ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού, στο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.

Η αναγνωριστική αυτή προσφυγή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, και όσων επιτηρούν το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.) -γνωστών ευρύτερα ως «θεσμών» ή «τρόϊκα» ή «κουαρτέτο»-.

Η αναγνωριστική προσφυγή τάσσεται υπέρ:

Α) Του κύρους και των αποτελεσμάτων του Δημοψηφίσματος που διενεργήθηκε την Κυριακή 5.7.2015 για κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. α΄ του Συντάγματος

Β) Της αναγνώρισης του γεγονότος ότι με βάση τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος αυτού κανένας κοινός νόμος που προέκυψε από την Βουλή των Ελλήνων, ούτε Νομολογία Ελληνικού Δικαστηρίου (ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ) δύνανται να αντιτίθενται στην αρνητική απάντηση που εξέφρασε ο Ελληνικός Λαός, ασκώντας την λαϊκή κυριαρχία ως θεμέλιο του πολιτεύματος, στα ουσιαστικά ζητήματα που περιείχοντο στα δύο ερωτήματα που ετέθησαν υπό την κρίση του Ελληνικού Λαού (και κατεγράφησαν ως προαπαιτούμενα, τόσο κατά τις διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης προ του Δημοψηφίσματος, όσο και στην Νομοθεσία μετά το Δημοψήφισμα, εξαιτίας του υπερνομοθετικού περιεχομένου αποτελέσματός του, δεσμευτικά έναντι του κοινού νομοθέτη).

Στην 30σελιδη προσφυγή μεταξύ άλλων ζητούνται:

 1. Να αναγνωρισθεί ότι οι διατάξεις όλων των μετά την 5.7.2015 νόμων και ιδίως των Ν. 4387 / 2016, 4389 / 2016, Ν. Αυγ. 2015, καθώς και όλα τα άρθρα των νόμων αυτών, που αντίκεινται στην κατά τα προαναφερθέντα άρνηση του Ελληνικού Λαού να επικυρώσει τα προαπαιτούμενα των εξωχώριων θεσμών με το Δημοψήφισμα της 5.7.2015 παραβιάζουν τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ τις θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος, που αφορούν το Θεμέλιο του πολιτεύματος, δηλαδή την άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας (άρθ. 1§2) και τις διατάξεις των άρθρων 1§3 («όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους»), 2§1 («ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας»), 44§2 για την προβλεπόμενη συνταγματικά έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας με Δημοψήφισμα και την ακροτελεύτια διάταξη του άρθρου 120 του Συντάγματος, που απαιτεί στην παρ. 2 αυτού και από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο να υπερασπίζεται αυτό όταν καταλύεται, όπως στην επίδικη υπόθεση.
 2. Να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι με βάση τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος αυτού κανένας κοινός νόμος που προέκυψε από την Βουλή των Ελλήνων, ούτε Νομολογία Ελληνικού Δικαστηρίου μετά το Δημοψήφισμα της 5.7.2015, δύνανται να αντιτίθενται στην αρνητική απάντηση που εξέφρασε ο Ελληνικός Λαός, ασκώντας την λαϊκή κυριαρχία ως θεμέλιο του πολιτεύματος στα ουσιαστικά ζητήματα που περιείχοντο στα δύο ερωτήματα που ετέθησαν υπό την κρίση του Ελληνικού Λαού (και κατεγράφησαν ως προαπαιτούμενα τόσο κατά τις διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης προ του Δημοψηφίσματος, όσο και μετά το Δημοψήφισμα, αποτελεί δέσμευση υπερνομοθετικού περιεχομένου και έχει δεσμευτικά αποτελέσματά του έναντι του κοινού νομοθέτη)
 3. Να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα και δη ως πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο η άμεση αναστολή ισχύος όλων των προαναφερθέντων ενδεικτικά αλλά και των λοιπών νομοθετημάτων, που αντίκεινται στα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος της 5.7.2015, υπό την έννοια ότι εμπεριέχουν τα προαπαιτούμενα των ερωτημάτων που ετέθησαν με το ως άνω Δημοψήφισμα ενώπιον του Ελληνικού Λαού μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου Σας».
 4. Να αναγνωριστεί το γεγονός ότι το «Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας» (www.dimopolis.gr), ως κατεξοχήν αρμόδιο με έννομο συμφέρον να διεκδικήσει τα πιο πάνω αιτήματα στην Ελλάδα, δικαιούται της αναλογικής χρηματοδότησης που δίνεται στα Ελληνικά κόμματα, καθόσον ο συνασπισμός που εξέλεξε τον Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά στο Ευρωκοινοβούλιο στις Ευρωεκλογές του 2014 αποτελείται και από τον πολιτικό αυτό φορέα και έθεσε σωρευτικά το αίτημα αυτό εξαιτίας των αντιφάσεων που περιέπεσαν τα Ανώτατα Ειδικά Δικαστήρια (Άρειος Πάγος, Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο) σχετικά με την νόμιμη υπόσταση του Κινήματος αυτού.

Η Δίκη, της 9ης Νοεμβρίου 2016, του Ελληνικού Δημοψηφίσματος 2015 θα πρέπει να συσχετιστεί άμεσα με την έκδοση της ανάλογης απόφασης σε δίκη που μόλις διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά αντίστροφο τρόπο για το ίδιο θέμα. Δηλαδή σε προσφυγή που ασκήθηκε στο αντίστοιχο Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας, για να μη θεωρηθεί ότι αρκεί το Δημοψήφισμα Ιουνίου 2016 της για έξοδο της χώρας αυτής από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπερψήφισε ο Βρετανικός Λαός, δυστυχώς το Δικαστήριο αυτό, εξέδωσε μια λανθασμένη απόφαση, ότι δήθεν δεν αρκεί η έκφραση της Λαϊκής Κυριαρχίας που έγινε με το Δημοψήφισμα και πρέπει να επικυρώσει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βουλή των εγγλέζων Λόρδων για να πραγματοποιηθεί!

Ελπίζουμε η αρνητική για εμάς εισήγηση του εισηγητή Συμβούλου Επικρατείας για την αντίστοιχη δίκη του Ελληνικού Δημοψηφίσματος να μην επικρατήσει τελικά, όταν την Τετάρτη οι Έλληνες ανώτατοι Δικαστές θα πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους και την Ελληνική ιστορία, που καθιστά την Ελλάδα λίκνο της αυθεντικής Δημοκρατίας παγκοσμίως και να κάνουν δεκτή την αναγνωριστική προσφυγή για το Δημοψήφισμα, διδάσκοντας Δημοκρατία και Ιστορία στην ισοπεδωμένη από τις ερπύστριες της Παγκοσμιοποίησης Ανθρωπότητα.

Τονίζεται ότι η συνεδρίαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου είναι δημόσια και η είσοδος ελεύθερη για τους πολίτες στη μεγάλη αίθουσα του Αρείου Πάγου στον πρώτο όροφο του κτιρίου επί της Λ. Αλεξάνδρας και ελπίζουμε ότι οι Έλληνες θα δώσουν βροντερό παρών υποστήριξης κατά την εκδίκαση την Τετάρτη 9/11 και ώρα 18:00.

Το «Δημοβούλιο Πολιτών», που την Παρασκευή 11/11/2016 γιορτάζει στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας (ώρα 15:30) τα (5) συνεχή χρόνια δημιουργικής λειτουργίας του και δημιουργίας σχετικού Συνταγματικού Εθίμου, καλεί όλους τους συνειδητοποιημένους Έλληνες να βρίσκονται τόσο στον Άρειο Πάγο την προσεχή Τετάρτη, όσο και στην Πνύκα την προσεχή Παρασκευή για να διεκδικήσουμε την εφαρμογή παράλληλων θεσμών στη χώρα μας και τη θεσμοθέτηση του «Δημοβουλίου Πολιτών» ως (Κάτω) Βουλής των Ελληνικών Κοινοτήτων στο Νέο Ελληνικό Σύνταγμα, που ήδη εξαγγέλθηκαν οι διαδικασίες θεσμοθέτησής του (όπως το προτείνει η «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ» (Ν.ΕΛ.Σ.Ε.), www.s120s.gr).

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2016

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Tηλέφωνα: 210 364 8300, 694 454 5888, Fax: 210 361 0882,
E-mail: dimovoulio@dimovoulio.gr
Ιπποκράτους 42 – Αθήνα 10680
www.dimovoulio.gr

epomenes-synantiseis-exoikiosis