Εναλλακτικό Καταστατικό Ανεξαρτήτων Βουλευτών Υποστηριζόμενων από Κόμματα.

Δεκ 20, 2014 από

του Σμηνάρχου ε.α. Ιωάννη Μανομενιδη
Νομικού ΑΠΘ, Οικονομολόγου MSc, Εφοδιαστή MSc, Στρατηγικών Σπουδών
Email: ioannis.manomenidis@gmail.com

Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας κοινοποιήσω κάποιες σκέψεις μου για ένα εναλλακτικό σχέδιο δράσης που διασφαλίζει, με την ίδια διακήρυξη, την αυτονομία των κομμάτων μας πριν, στη διάρκεια και μετά τις εκλογές (εφόσον το επιθυμούμε) και αποτρέπει τον χαρακτηρισμό του καιροσκοπισμού, διότι δεν βασίζεται σε κόμματα, αλλά σε ανεξάρτητους υποψήφιους. Προφανώς τα κόμματα θα παραμείνουν σημαντικά, στο βαθμό που ελέγχουν κι έχουν μέλη πιστά στις αρχές των κομμάτων, όμως η συμμαχία θεωρώ ότι πρέπει να είναι ανοικτή σε μη κομματικούς ανεξάρτητους ισότιμα με τους κομματικούς. Θεωρώ ότι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για την υποδοχή του από το κοινό.

 

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Προτείνω τον παρακάτω οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές:

1. (άμεσα) Ξεκαθάρισμα κι εξασφάλιση:

α. Προσδιορισμό και κάλυψη από τα κόμματα του δημοσιογραφικού κόστους για την αρχική προβολή σε πανελλήνιας εμβέλειας μέσα.

β. Πρόσκληση – πρόσληψη σε συμβολαιογράφους (ίσως να χρειαστεί συμφωνία με τον σύλλογο τους), δύο τουλάχιστο σε κάθε εκλογική περιφέρεια για λόγους ασφάλειας, με έτοιμη σύμβαση προσχώρησης στο συνδυασμό των ενδιαφερόμενων μελών – ανεξάρτητων υποψηφίων. Τυποποίηση για τα προαπαιτούμενα (φωτογραφία ή ύπαρξη φωτογράφου στο συμβολαιογραφείο, βιογραφικό κλπ) και συμφωνία για την οικονομική επιβάρυνση και την κατανομή των εσόδων ανά υποψήφιο, εκλεγμένο βουλευτή (ανεξάρτητο ή κόμματος αδιακρίτως με δυνατότητα τροποποίησης αναλόγως της ένταξης του σε συγκεκριμένη κομματική ομάδα) και αποθεματικό για τα κοινά έξοδα της συνεργασίας.

γ. Εξασφάλιση δικτύου κινητής τηλεφωνίας για διενέργεια προκριματικών δημοψηφισμάτων κατά εκλογική περιφέρεια.

δ. Σύμβαση με εφημερίδες για δημοσίευση ένθετου με τους υποψηφίους (βιογραφικά κλπ) κατά εκλογική περιφέρεια και τα κόμματα που τους υποστηρίζουν.

2. (μόλις συμφωνήσουμε και εάν είναι δυνατό πριν τα Χριστούγεννα) Κοινοποίηση στα σταθερά μέλη των κομμάτων μας, που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σχεδιασμένα (π.χ. όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν και να κάνουν και δημόσιες δηλώσεις).

3. (Πριν την 3η ψηφοφορία) Δημόσια ανακοίνωση της πρόσκλησης σε «ανεξάρτητους κι ενεργούς πολίτες των κινημάτων και της κοινωνίας», να απευθυνθούν σε συγκεκριμένους συμβολαιογράφους για προσχώρηση στο νέο σχηματισμό, που δεν θα αποκλείει κόμματα, αλλά θα βασίζεται σε υποψήφιους. Ταυτόχρονη ανακοίνωση ότι μετεκλογικά όσοι βουλευτές (ιδίως ανεξάρτητοι και συνεργαζόμενων κομμάτων) το επιθυμούν θα ανεξαρτητοποιηθούν αμέσως μετά την εκλογή τους για να δημιουργήσουν τη δική τους κοινοβουλευτική ομάδα.

α. Την ανακοίνωση θα την κάνει μία ομάδα άγνωστων κι άφθαρτων πολιτικά προσώπων κι όχι τα κόμματα μας ή οι ήδη αναγνωρίσιμοι κι εκλεγμένοι, που φέρουν κάποιο βάρος από το πρόσφατο παρελθόν, ώστε να μην φανεί ως κομματική πρωτοβουλία.

β. Σχεδιασμένα θα προσχωρούν αρχικά άγνωστα μέλη – υποψήφιοι και θα ακολουθούν και τα πιο επώνυμα.

γ. Τα κόμματα θα κάνουν ανακοινώσεις ότι το εγχείρημα είναι ενδιαφέρον, ότι αυτή η συμμαχία θα μπορούσε να έχει μέλλον και θα αποδεχθούν ότι εφόσον τα στελέχη τους προσχωρούν στο εγχείρημα, δεν είναι λόγος διαγραφής αλλά θα εξεταστεί από το κόμμα στο συνέδριο τους, αλλά θα εκφράσουν κάποιες αντιρρήσεις επουσιώδεις, όπως λ.χ. την ανάγκη διακριτής εμφάνισης των σημάτων τους, που θα απαντηθούν θετικά από την ομάδα που θα προσκαλέσει τα κόμματα να επικυρώσουν σε συνέδρια τους τη διαδικασία αυτή και να υποστηρίξουν τους δικούς τους υποψηφίους.

4. (Αμέσως μετά την ανακοίνωση) Στέλνουμε το πλήρες σχέδιο στους Συμβολαιογράφους (μέχρι τότε δεν θα γνωρίζουν ποιοι είμαστε πολιτικά), που πρέπει να είναι έτοιμοι:

α. Θα επικυρώνουν τα συμφωνητικά προσχώρησης των ανεξαρτήτων βουλευτών με μοναδική προϋπόθεση και χωρίς κανένα κομματικό έλεγχο, την αποδοχή της διακήρυξης και της παρούσας διαδικασίας και την είσπραξη του κόστους συμμετοχής, που θα καλύπτει βασικά κόστη λειτουργίας της εκλογικής διαδικασίας και το παράβολο προς το δημόσιο (χρονική διάρκεια με βάση το χρονοδιάγραμμα των εκλογών).

β. (στη λήξη του χρόνου) Θα συντάξουν πίνακες υποψηφίων με κωδικό υποψηφίου, που θα δημοσιευτούν στον τοπικό τύπο και σε ένθετα σε εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας (απαιτείται στοιχειώδες κέντρο πληροφοριών), ξεκινώντας ένα προκριματικό δημοψήφισμα για την ανάδειξη των επικρατέστερων υποψηφίων με sms (που θα στέλνεται ο κωδικός) που θα χρηματοδοτήσει τον προεκλογικό αγώνα (π.χ. με κόστος 1,14€ όπως στα τηλεπαιχνίδια και διασφάλιση ότι απορρίπτονται sms από το ίδιο κινητό ή το ίδιο ΑΦΜ). Θα είναι γνωστό στους ψηφοφόρους ότι μαζί με την ψήφο χρηματοδοτούν συγκεκριμένο υποψήφιο (μπορούμε να ορίσουμε την κατανομή για τους εκλεγέντες και τους μη εκλεγέντες).

γ. Αμέσως μετά τις προκριματικές εκλογές, θα συντάξουν τον τελικό πίνακα υποψηφίων βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας.

δ. Θα επιστρέψουν το μέρος του παραβόλου που δεν θα καλύψει βασικές ανάγκες (έξοδα εκτυπώσεων ψηφοδελτίων), μετά τον απολογισμό των εσόδων της διαδικασίας που αφορούν τον κάθε υποψήφιο.

ε. Έμφαση θα δοθεί ώστε να εξασφαλίσουμε και Μουσουλμάνο συμβολαιογράφο στην Ξάνθη και στην Ροδόπη και τοπικούς συμβολαιογράφους με ανοικτή προσχώρηση συντονιζόμενα από έναν κοινά αποδεκτό, σε όλα τα νησιά.

5. Στο μεταξύ τα κόμματα που θα επιλέξουν να υποστηρίξουν υποψηφίους:

α. Διατηρώντας την ανεξαρτησία τους, θα εκφράσουν την υποστήριξη τους στους δικούς τους υποψηφίους και θα προβάλουν τις θέσεις τους.

β. Θα προτείνουν πρόσωπα για το ψηφοδέλτιο επικρατείας.

γ. {Ενδεχόμενο Α, βλέπε το ενδεχόμενο Β στο 6α: Θα ορίσουν τις δυσκολότερες δύο περιφέρειες (ακόμη κι εαν θα είναι μονοεδρικές) στις οποίες θα κατέβει ο επικεφαλής του συνδυασμού (ώστε να μην υπάρχει διαμάχη για το θέμα αυτό και να είναι συμβολική η ύπαρξη του)}.

6. Οι εκλεγέντες από τις προκριματικές όλων των περιφερειών:

α.  Θα προτείνουν ή θα αυτοπροταθούν ως επικεφαλείς {Ενδεχόμενο Β, βλέπε το ενδεχόμενο Α στο 5γ δηλώνοντας και τις δύο περιφέρειες όπου θα κατέβουν υποψήφιοι, ώστε η τυχόν εκλογή τους να είναι πακέτο}

β. Θα ψηφίσουν για την κατάταξη των βουλευτών επικρατείας που θα έχουν προτείνει τα κόμματα.

γ. Θα εκλέξουν τον επικεφαλής, που {Ενδεχόμενο Α} θα κατέλθει στις προαποφασισμένες δύσκολες περιφέρειες ή {Ενδεχόμενο Β} στις δηλωθείσες κι από πριν γνωστές.

7. Μετά τις εθνικές εκλογές:

α. Οι εκλεγμένοι Βουλευτές θα συστήσουν τις κομματικές τους ομάδες, κι αναλόγως θα εκλέξουν τους επικεφαλείς της των κοινοβουλευτικής τους ομάδας ή των κοινοβουλευτικών τους ομάδων ή εάν θα μείνουν ανεξάρτητοι, εξασφαλίζοντας αναλόγως της επιλογής τους (την οποία θα μπορούν να την μεταβάλουν οποτεδήποτε μέσα στην βουλευτική τους θητεία), την αναλογία της χρηματοδότησης για το κόμμα που τους αφορά, με τον τρόπο που το κόμμα αυτό θα ορίζει. Η κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης κι όποιου άλλου ποσού θα αφορά το συνδυασμό θα κατανέμεται :

(1) το ½ στους εκλεγέντες (κόμματα ή συλλογικότητες) και

(2) από το άλλο ½

(α) το ¼ θα διατίθεται σε φορείς και συλλογικότητες των μη εκλεγέντων, είτε αρχικών υποψηφίων των προκριματικών είτε των εκλογών

(β) θα παραμένει ως αποθεματικό στη συμμαχία για τις επόμενες εκλογές, διαθέσιμο σε κάθε πολίτη που θα επιθυμεί να το επαναλάβει.

β. Θα επιλέξουν τι κυβέρνηση θα στηρίξουν σύμφωνα με την κομματική τους ομάδα ή κατά βούληση.

γ. Σε όλη την βουλευτική τους θητεία θα έχουν ηθική ανεξαρτησία από το κόμμα και θα μπορούν να ψηφίζουν ελεύθερα, εφόσον πείθονται για το ορθό της όποιας πρότασης.

Επειδή βλέπω μία απογοήτευση, προτείνω, εφόσον δεν το υιοθετήσετε όλοι, όσοι ενδιαφέρεστε να το συζητήσουμε και να ξεκινήσουμε άμεσα.

Σχετικά άρθρα

Ετικέτες

Μοιράσου το


Copyright © 2014-2019. All Rights Reserved.