4η Διάσταση – Ανεξαρτησία

Αυτονομία – Συλλογικότητες με αλληλέγγυα αντίληψη – Συνοχή κατά τόπους (πρωτοβουλίες πολιτών που δρουν τοπικά) – Περιφερειακή δυνατότητα ανάπτυξης – Εθνικό νόμισμα, αυτονομία