Δημιουργία Κοινοτήτων Οικονομικής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: κοινή χρήση αγαθών, υπηρεσιών, γνώσεων

Δημιουργία Κοινοτήτων Οικονομικής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ Συνοχής: κοινή χρήση αγαθών, υπηρεσιών, γνώσεων

http://www.sped.gr/

-ΒΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: giorgoskokkas@gmail.com