Νέες Συνθέσεις [Θέση – Αντίθεση – Σύνθεση – Επίθεση]

Σύγχρονη Εκκλησία του Δήμου – Νέα Διάσταση στη Πολιτική, με πραγματική συμμετοχή.
Νέες Συνθέσεις [Θέση – Αντίθεση – Σύνθεση – Επίθεση].

Είναι εφικτό είναι ρεαλιστικό και ταυτόχρονα οραματικό.

Κοινοτισμός ως μορφή επιμόρφωσης, ανάδειξης.
Κοινότητες: υπέρβαση ατομικισμού/νοικοκυριού.

Ζητήματα υποχρεωτικού εμβολιασμού, μάσκα -καταδυνάστευση συνειδήσεων

-ΒΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ-
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: giorgoskokkas@gmail.com